Tư vấn bảo hiểm nghỉ việc – khách hàng sẽ ra sao?

Khi tư vấn nghỉ việc khách hàng sẽ ra sao?

Việc tham gia bảo hiểm không giống việc bạn bỏ tiền mua một món đồ nào khác. Vì bảo hiểm là một kế hoạch tài chính trung và dài hạn và rất cần có sự hỗ trợ về chuyên môn trong suốt thời gian hiệu lực hợp đồng. Vậy khi tư vấn tài chính nghỉ việc, quyền lợi của khách hàng sẽ được đảm bảo như thế nào?

Hợp đồng của khách hàng sẽ được bàn giao cho tư vấn tài chính mới

Công tác bàn giao sẽ được thực hiện giữa tư vấn cũ và tư vấn mới, họ sẽ phải đồng thời qua gặp khách hàng và xin chữ ký trên biên bản thay đổi tư vấn phục vụ. Sau đó gửi đơn về cho Dai-ichi và đương nhiên sẽ có sự kiểm tra, phê duyệt của các cấp (Trưởng Phòng KD, Giám Đốc Văn Phòng, Giám Đốc khu vực…)

Khách hàng cần làm gì khi tư vấn tài chính nghỉ việc?

 

BẢO HIỂM NHÂN THỌ

mua sớm 10 năm còn hơn mua muộn 1 phút ...    Holtine/ Zalo: 0968.794.683

    Tư vấn 24/7 - Miễn phí dùng thử 21 ngày